Rodinné čítanie

Rodinné čítanie s Adrianou a Jurajom Kemkovcami.

10. 3. 2023 o 10:00

Čítať sa bude z knižiek pre deti: Ako sa stal Gusto pilotom, Ako sa Gusto tešil na brata.

Vstupné dobrovoľné

Prihlasovanie