Program pre rodiny

RC Dlháčik pripravuje vždy raz mesačne program pre celé rodiny:


Zúčastňujeme sa aj na nasledovných podujatiach:

  • jar - Upratovanie Karlovej Vsi – zapojenie sa do akcie miestnej časti

  • marec - Jarné trhy Karlovej Vsi – spolupráca s MÚ KV, aktivity pre deti

  • máj - Majáles v KV – spolupráca s MÚ KV, aktivity pre deti

  • máj - Míľa pre mamu – oslava Dňa matiek, spolupráca s Úniou materských centier

  • jún - Karloveský deň detí – spolupráca s miestnou časťou

  • jún - Projekt Naše mesto – každoročné zapájanie sa do projektu

  • september - Karloveské hody – spolupráca s miestnou časťou

  • október - Šarkaniáda – púšťanie šarkanov na Kráľovej hore, spolupráca s OZ Lúka

  • október - Medzinárodný deň materských centier – zapojenie sa do oslavy organizovanej Úniou materských centier

  • viackrát ročne – organizácia zbierok pre rodiny v sociálnej núdzi