Fit BABY

Nový kurz začína v máji 

Kurz bude rozdelený podľa vekovej kategorie : 


 - v utorok od 7. mája pre deti od 12 do 18 mesiacov,

- v stredu od 15. mája pre deti od 19 do 24 mesiacov,

- v piatok od 17. mája pre deti od 25 do 36 mesiacov,


Čas je od 9:00 do 10:00.

Max. 7 detí na kurze.

Vstupné: 35€ (5+1 náhradná lekcia). V cene je zahrnutý aj vstup do herne.

Prihlásenie na kurz TU

Cvičenie je zamerané na podporu spontánneho pohybu detí. Sú to zábavné pohybové aktivity s modernými didaktickými pomôckami (na stimuláciu nožičiek, fitlopty, žinienky), ktoré deti všestranne rozvíjajú a podporujú ich psychomotorický vývin. Všetko za doprovodu básničiek a pesničiek.

Keďže je to v kolektíve 5 - 7 detí a mamičiek, podporuje aj psychosociálne zručnosti. Deti zažívajú prvú socializáciu a vzájomne sa podporujú v aktivitách. 

Veronika B. je matka dvoch úžasných detí a v súčasnosti pôsobí ako lektorka kurzov Capiek Lapiek pre deti od 3 do 6 rokov. Nedávno dokončila Pohybovo-metodický kurz pre deti od 0 do 3 rokov a predtým absolvovala kurz pre lektorky Hravo a zdravo pre deti v rovnakom vekovom rozpätí.

Zuzka K. je aktívna mama dvoch krásnych detí. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu a prostredníctvom samoštúdia si neustále rozširuje vedomosti o správnom motorickom vývine detí.


Tešíme sa na Vás!