Hľadanie pokladu

Zábavno - športové popoludnie pre celé rodiny.
Poklad pre prvých 200 registrovaných.

Privítame všetkých gratulantov a pohostíme Vás.
Príďte s nami vytvoriť krásny darček pre Dlháčika

na jeho 10 narodeniny.

18. 6. 2022 od 15:00 - 18:00 Školské námestie

PRIHLASOVANIE