Kurz emočnej, verbálnej a fyzickej sebaobrany pre ženy

Prihlásenie a platba TU

V sobotu 8.2. od 10.00 do 17:00 (7 hodín s prestávkami na občerstvenie)


Tento kurz je určený pre každú dospelú ženu bez ohľadu na generáciu, fyzickú zdatnosť, výšku, váhu, svetonázor či orientáciu. Jedinou podmienkou je chuť naučiť sa pracovať so svojou intuíciou, mysľou a telom za účelom sebaobrany.

Čo sa na kurze naučíme?

  • Osvojenie si 5 princípov sebaobrany
  • Stanovenie osobných hraníc
  • Verbálna a neverbálna deeskalácia konfliktu
  • Asertivita vs. agresivita
  • Ako sa vyhnúť (potencionálne) nebezpečným situáciám
  • Intuícia a jej využitie
  • Fyzické techniky sebaobrany
  • Rolové hry (Roleplay)
  • Mýty o násilí páchanom na ženách