Deň otvorených dverí v Dlháčiku

DOD Streda 21.9.2022

Pozývame všetky deti aj s rodičmi k nám, na deň otvorených dverí do RC Dlháčik!

Vstup je na tento deň bezplatný. Môžete sa prísť zahrať k nám do herne a tiež pozrieť jednotlivé ukážky programov.

Čaká nás program:

Doobeda:

9:00-11:30 Herňa

9:55-10:10 Tančekospievanky

10:30-11:00 Montesorri

Poobede:

Herňa 16:00- 17:10

AkroKids 16:10- 16:25

Nemčina 16:30-16:45

Dlháčikovský folklór 16:50- 17:05

Presun na školské námestie (v prípade zlého počasie presunuté do školskej jedalne vedľa Dlháčika)

17:20- Mažoretky

17:30- Divadlo

Zmena programu vyhradená.