Dlháčikovský folklór

Prihlasovanie na aktivitu TU.

Nový kurz 14.1. - 24.3.2020

Vstupné: 50 € za 10 hodín (45 minút) + 1 posledná bude otvorená hodina pre rodičov (31.3.2020). Cena zahŕňa aj vstup do herne.

V utorky 16:00 a 17:00 h (2 skupinky) s Ľudkou.


Dlháčikovský folklór je kurz pre deti vo veku 3-6 rokov bez sprievodu rodiča.

Hodiny sú zamerané na hudobno - pohybové aktivity (tance, spievanie, využívanie hudobných a rytmických nástrojov, hry...). Deti sa počas kurzu učia niekoľko krátkych choreografií na slovenské ľudové pesničky, čím sa ich snažíme viesť ku vzťahu k tancu, hudbe, ale aj k nášmu slovenskému folklóru. Podporuje rozvoj jemnej a hrubej motoriky, koordináciu, priestorovú orientáciu, rytmické cítenie, ale aj sociálne zručnosti a skupinovú kooperáciu.


Lektorka - Ľudka Svetláková

Je mamou syna Jakuba. Tancu sa venuje od malička. Je absolventkou tanečného odboru na ZUŠ J. Kresánka, bývalou členkou DFS Čečinka a FS Ekonóm a súčasnou členkou TS Kumšt. Popri štúdiu liečebnej pedagogiky pomáhala ako tanečný pedagóg v detskom súbore aj na základnej škole.