Dlháčikovský folklór

Momentálne neprebieha.

Cena: 60 € za 10 lekcií vrátane vstupu do herne

V utorky o 16:00 a 17:00 s Ľudkou S.

Nový kurz začína od 18. apríla do 20. júna 2023.


Dlháčikovský folklór je kurz pre deti vo veku 3-6 rokov bez sprievodu rodiča. 

Hodiny sú zamerané na hudobno - pohybové aktivity (tance, spievanie, využívanie hudobných a rytmických nástrojov, hry...). Deti sa počas kurzu učia niekoľko krátkych choreografií na slovenské ľudové pesničky, čím sa ich snažíme viesť ku vzťahu k tancu, hudbe, ale aj k nášmu slovenskému folklóru. Podporuje rozvoj jemnej a hrubej motoriky, koordináciu, priestorovú orientáciu, rytmické cítenie, ale aj sociálne zručnosti a skupinovú kooperáciu.  


Lektorka - Ľudka Svetláková 

Je mamou syna Jakuba a Lukáša. Tancu sa venuje od malička. Je absolventkou tanečného odboru na ZUŠ J. Kresánka, bývalou členkou DFS Čečinka a FS Ekonóm a súčasnou členkou TS Kumšt. Popri štúdiu liečebnej pedagogiky pomáhala ako tanečný pedagóg v detskom súbore aj na základnej škole.