Montessori kútik

MOMENTÁLNE NEBUDE PREBIEHAŤ.

NÁHRADA BUDE ČOSKORO


Prihláste sa na aktivitu 

Prosíme o prihlásenie do 21:00 predchádzajúceho dňa, inak nebude zaručené že sa aktivita bude konať.Potvrdzujúce e-maily už neposielame. Píšeme Vám iba v prípade, že sa aktivita nekoná, alebo že ste už nad limit.

Každú stredu o 10:30 - 11:15 s Danielkou M. 

Cena je 2 eurá. ( v cene nie je vstup do herne)

V cene nie je herňa.


Zariadením kútika v duchu pedagogiky Marie Montessori chceme vytvoriť pre deti podnetné prostredie, kde by sa mohli rozvíjať a napredovať podľa svojho momentálneho senzorického obdobia. Ponúkame alternatívne, príjemné prostredie, plné rozmanitých aktivít a pozitívnych podnetov, ktoré dieťa učí rôznym zručnostiam (hlavne praktického života). Získané zručnosti majú za cieľ lepšie dieťa pripraviť na čas v materskej aj základnej škole.

Rodič tu pracuje spolu s dieťaťom, naučí sa, ako rozvíjať skrytý potenciál svojho dieťaťa, ako mu umožniť aj iné formy hry a činnosti, kde sa dieťa naučí zažiť pocit úspechu. Hru vedie dieťa, nehromadí si prebytočnú energiu, stáva sa vyrovnaným a spokojným.

K dispozícii máme senzomotorické pomôcky, predmety z praktického žiota a tiež z oblasti biológie, matematiky, slovenského jazyka. Ako doplnok máme kinetický piesok.

Všetko za podpory grantu: PROJECT MONTESSORI CORNER FOR KIDS AND PARENTS FIRMY HENKEL. Ďakujeme.

Pravidlá montesorri kútika - prečítajte si ich pred každou návštevou.

1. Všetci hovoríme potichu a čo najmenej.

2. Správame sa ohľaduplne a kľudne.

3. Pohybujeme sa pomaly.

4. S pomôckami a materiálom pracujeme jemne.

5. Pracujeme vždy len s jednou pomôckou.

6. Dieťa si určuje kde, s čím a s kým chce pracovať a ako dlho.

7. Rodič dieťa sprevádza, pomáha mu osvojiť si základné pravidlá, ale nezasahuje dieťaťu do práce, len ak ho dieťa vyzve na spoluprácu.

8. S materiálom sa pracuje vždy na vlastnom koberčeku/podložke alebo pri stolíku. Ak je materiál na podnose/tácke, tak ho vždy premiesňujeme aj s podnosom.

9. Deti učíme pracovať samostatne, na vlastnom pracovnom mieste a rešpektujeme pracovné miesta ostatných.

10. Po skončení práce pomôcku/materiál uložíme v pôvodnom stave na pôvodné miesto a učíme to deti. V prípade, že sa niečo vysypalo, rozlialo, rozbilo, tak požiadajte lektorku v herni alebo službu o pomoc.

11. Podnos/tácku si berú deti samé, nosíme ho vždy obidvomi rukami, ak je materiál ťažký, tak rodič pomôže alebo si materiál rozdelí na časti a odnesie ho postupne na pracovné miesto.

12. Koberčeky obchádzame.

13. Ak chceme pracovať spoločne s niekým, poprosíme najprv o dovolenie.

14. Neberieme súčasti materiálu, ani sa nedotýkame rozloženého materiálu alebo pomôcky s ktorými niekto pracuje.

15. S mokrými aktivitami pracujeme mimo koberca.

16. Ak si dieťa nevyberie žiadnu aktivitu, je to v poriadku. Nechajte ho pozorovať iné deti.

17. Ak s materiálom, ktorý si dieťa vybralo nevieme pracovať, tak požiadame o pomoc lektorku v herni.

18. Venujte sa len svojmu dieťaťu/deťom, ak je potrebné upozorniť na nevhodné správanie iných detí, tak upozornite potichu rodičov.

19. Nedovoľte deťom prebehovať z megaherne do herne a späť s hračkami.

20. Ak pozorujete únavu dieťaťa alebo seba, tak ukončite prácu a oddýchnite si v kuchynke. Ak sa dieťa rozhodne ostať sa hrať v herni s hračkami, je to v poriadku, ale nerušte ostatných otváraním a zatváraním dverí.

21. Príďte včas, doprajte sebe aj dieťaťu dostatok času na prípravu, prezutie, prezlečenie, jedlo a “aklimatizáciu”.

22. V herni je možné výnimočne zostať aj po skončení oficiálne vyhradeného času. Ak dieťa zaujato pracuje s materiálom, nechajte ho pracovať!

23. Ak máte individuálne otázky alebo chcete niečo konzultovať, tak ideálne po skončení herne alebo mailom.

24. Prineste si prezuvky, pohodlné oblečenie, ktoré sa môže prípadne obliať alebo aj zašpiniť. Doneste si desiatu a pitie pre dieťa. Desiatu si môžete pripraviť aj spoločne v jedálni v RC Dlháčik.

Ukážka našich pomôcok: