Hudobná škola YAMAHA pre deti 

od 18 mesiacov do 4 rokov 

Prvé krôčiky k hudbe

(od 18 mesiacov do 4 rokov)

Podľa metodiky hudobnej školy YAMAHA.

Deti prežívajú témy blízke ich veku, ako napríklad „cestovanie“, „mesto a

ulica“, „príroda“, „zvieratá“, „jedlo a pitie“, „moje telo“ ... Ku každej téme je

pripravená pieseň, báseň a pohybová hra.

Spevom piesní, využitím rytmických cvičení, hudobno-pohybových hier,

príbehov, motorických cvičení a ďalšími aktivitami dochádza hravou formou

k prirodzenému zapojeniu hudby do detského sveta.

Učebné materiály predstavujú farebné leporelá s piesňami a básňami a CD

s naspievanými piesňami.

Na hodinách sa stretávame v RC Dlháčik každý pondelok od 10:45 do

11:30. Počas prázdnin a štátnych sviatkov vyučovanie neprebieha.


Cena kurzu je 140,- EUR na polrok (16 lekcií, február– koniec j)

Začíname 18.septembra, prihlasovanie spustené TU

Lektorkou kurzov je Luciša Hollá.

Viac info nájdete aj na www.hudbadetom.sk