Folklórik

Prihlasovanie na nový kurz TU

Cena: 70 € za 10 týždňový kurz

Zakrepčíme si spolu každý štvrtok v časoch od 9.00 do 11:00 (detičky sú do skupín zaraďované od najstarších po najmladšie) Krpčekárov.

Začíname :  4.4. 2024

Zakrepčíme si spolu každú stredu v časoch od 17.00 do 18:00 Čižmičkárov.

Začíname :  3.4. 2024Folklórik je hudobno-pohybový krúžok na ľudovú nôtu pre deti od 1,5 do 4 rokov v sprievode rodiča.

Počas jednotlivých hodín si na Folklóriku predstavujeme slovenské ľudové piesne, hry a riekanky, pri ktorých sa deti učia jednoduché choreografie. Atmosféru pomáhajú dotvárať jednoduché hudobné nástroje, ľudové predmety či hračky. 

Detičky takto majú možnosť rozvíjať svoj vzťah k slovenskej ľudovej kultúre a jej tradíciám, hudobné a rytmické cítenie, pohybové zručnosti, jemnú i hrubú motoriku, koordináciu pohybov, rozumové a rečové schopnosti či sociálne zručnosti.

Výber hier a piesní je tematicky ladený a zakomponovaný do príbehu, aby si detičky ľahšie zapamätali kontinuitu piesní.

kontakt: kurzfolklorik@gmail.com, 0902 180 281 (Mirka Vícenová, koordinátorka kurzu a tanečníčka)

Takéto kočky tancujú na Folklóriku (Katka, Mirka, Veronika, Dominika).