Folklórik

.Prihlasovanie na nový kurz TU

Cena: 60 € za 10 týždňový kurz

Zakrepčíme si spolu každý štvrtok v časoch od 9.00 do 12.00 h (detičky sú do skupín zaraďované od najstarších po najmladšie).

Začíname : 19.01.2023Folklórik je hudobno-pohybový krúžok na ľudovú nôtu pre deti od 1,5 do 4 rokov v sprievode rodiča.

Počas jednotlivých hodín si na Folklóriku predstavujeme slovenské ľudové piesne, hry a riekanky, pri ktorých sa deti učia jednoduché choreografie. Atmosféru pomáhajú dotvárať jednoduché hudobné nástroje, ľudové predmety či hračky.

Detičky takto majú možnosť rozvíjať svoj vzťah k slovenskej ľudovej kultúre a jej tradíciám, hudobné a rytmické cítenie, pohybové zručnosti, jemnú i hrubú motoriku, koordináciu pohybov, rozumové a rečové schopnosti či sociálne zručnosti.

Výber hier a piesní je tematicky ladený a zakomponovaný do príbehu, aby si detičky ľahšie zapamätali kontinuitu piesní.

kontakt: kurzfolklorik@gmail.com, 0902 180 281 (Mirka Vícenová, koordinátorka kurzu a tanečníčka)

Takéto kočky tancujú na Folklóriku (Katka, Mirka, Veronika, Dominika).