English Small

Prihlasovanie TU

Cena: 15€ za kurz (5+1 náhradná hodina). Cena zahŕňa aj vstup do herne.

V stredy o 9:30 h. so Zuzkou N.