5 dňový denný animačný program

5-dňový denný animačný program 

Jarný detský klub v Dlháčiku 

Vhodné pre deti od 6 rokov do 11 rokov!

PRIHLASOVANIE TU


Od 8:00 do 17:00. od 4. marca do 8. marca 2024

Program od PONDELKA do PIATKU: 

8:00 do 8:30 - Príchod detí

8:30 do 9:00 - Pohybové cvičenie

9:00 do 9:30 - desiata

9:30 do 11:00 -  tvorivé dielničky 

11:00 do 12:00 -  obed

12:00 do 13:00 - čítanie kníh

13:00 do 14:00- spoločenské hry

14:00 do 14:30 - olovrant

14:30 do 16:00 -  tvorivé dielničky

16:00 do 17:00 - odchod detí


Zabezpečená bude, strava, materiál na tvorivé dielne, pitný režim. 

Deti si prinesú náhradné oblečeni. 

A dobrú náladu!

Max.  detí 10.