Príručka pre rodičov, ako pomôť deťom oblúbiť si čítanie!

Guideline for Parents - Reading with Children (Slovak)_compressed.pdf
Guideline for Parents - Reading with Children (Ukrainian)_compressed.pdf
Guideline for Parents - Reading with Children (English)_compressed.pdf

Príručka pre rodičov, ako pomôť deťom oblúbiť si čítanie!


Prikladám aj linky v Angličtine, Ukrajinčine, Slovenčine.