Bábkové divadlo

Rodinné centrum Dlháčik je aktívnou organizáciou, ktorá sa neustále usiluje napĺňať svoje poslanie, ktorým je budovanie rodinnej komunity na sídlisku Dlhé diely a Karlova Ves. Našim hlavným cieľom je pomôcť rodinám vymaniť sa z anonymity mesta a vytvoriť prostredie bohaté na vzájomnú výpomoc a spoločné riešenie problémov.

V rámci nášho programu sme sa začali začiatkom roka 2015 rodinám v našom okruhu ponúkať aj vystúpenia nášho amatérskeho bábkového divadielka. Ako matky na materskej či rodičovskej dovolenke by sme rady využili náš tvorivý potenciál a priniesli trošku radosti všetkým deťom.

Predstavenia sú vhodné pre deti od 2 do cca 8 rokov. Trvajú približne 30 minút. Maximálny počet divákov je približne 30 detí. Námetom sú tradičné slovenské rozprávky, napr. Mechúrik Koščúrik alebo Medovníkový domček. Rady využívame v predstaveniach aj interaktívne prvky, ktoré udržujú pozornosť detí a umožňujú im „vstúpiť“ do rozprávky.


Náš tím

Náš tím je komorný, o to však srdečnejší. Svojpomocne a dobrovoľne bez nároku na honorár sme vytvorili divadielko, na ktoré sme pyšné - z dielne našich rúk pochádza základ divadla, opona, maľované divadlo, kulisy i rekvizity. Odmenou sú nám rozžiarené detské oči a záujem najmladšieho diváka. Ziskom z predstavení rady podporíme zveľaďovanie divadla a rodinného centra Dlháčik.

Scénár a réžia: Mária Bohunská Vasilková

Zvuk a rekvizity: Zuzana Melušová Kutarňová

Bábkoherci: Mária Bohunská Vasilková, Zuzana Melušová Kutarňová, Magdaléna Barinová, Bea Husárová, Vladka Košik Sertlová, Igor Jánoš, Zuzana Nováková, Andrea Bubánová a ďalší.

Ak máte chuť stať sa posilou v nášho malého tímu a zdieľať s nami nadšenie z kreatívnej tvorby a amatérskeho bábkoherectva, radi vás privítame. V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na adrese info@dlhacik.sk.


Náš repertoár:

  • Šípková Ruženka

  • Medovníkový domček

  • Popolvár

  • Soľ nad zlato

  • Popoluška