Pomohli nám

Naším hlavným sponzorom je Mestská časť Karlova Ves. Ďakujeme za všetku pomoc a podporu, ktorá sa nám dostáva od pani starostky Čahojovej, ako aj od všetkých poslancov. Len s takýmto zázemím totiž môže Dlháčik fungovať a napredovať.

  • Ďakujeme za finančnú podporu v sume 2100 eur - dotácia 132/2021.

  • Ďakujeme aj za podporu v projekte Ihrisko pre štuplíkov.

  • Vďaka mestskej časti máme za symbolické nájomné 1 euro veľké priestory pre naše aktivity.

  • Ďakujeme aj za podporu v projekte RC Dlháčik pre komunitný život v Karlovej Vsi 2018. Od mestskej časti sme získali celoročnú dotáciu na réžiu a aktivity vo výške 2000 eur (Dotácia 172/2018).

  • Ďakujeme za dotáciu 2200 €, ktorú sme použili na zorganizovanie Detského plesu a Karnevalu v zime 2020.

Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta Bratislavy za:

  • finančnú podporu 400 eur v rámci nášho projektu Capky-labky. Len vďaka tomu sme mohli nakúpiť špecializované pomôcky na cvičenie pre deti s plochými nôžkami. (2017)

  • finančnú podporu 500 eur na projekt Svet plný zmyslu. Vďaka tejto pomoci sme mohli nakúpiť materiál na Tvorivé dielne, Naturkovo a Malého vedca a užívať si tak s detičkami objavovanie sveta okolo nás. (2016)

  • finančnú podporu 800 eur na projekt Zašportuj si s Dlháčikom, ako aj za podporu športových aktivít v Dlháčiku(2014)

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu v projekte Ihrisko pre štuplíkov. Vďaka nemu máme oplotené ihrisko a dve pekné hojdačky.


Ďakujeme fondu Telecom, za podporu projektu Hapčí, vďaka ktorému sme získali germicídne žiariče. Poskytujeme tak zdravšie prostredie pre tých, na ktorých nám najviac záleží - DEŤOM.

Ďakujeme firme Henkel za:

  • finančnú podporu 740 eur na projekt: Montessori Corner for Kids and Mums 2 na doplnenie Montessori hračiek a pomôcok do úspešného Montessori kútika (2016).

  • finančnú podporu 1000 eur na projekt: Montessori Corner for Kids and Mums a zriadenie Montessori kútika


Ďakujeme sponzorom Dlháčikovského rodinného behu 2019.