Pomohli nám

Naším hlavným sponzorom je Mestská časť Karlova Ves. Ďakujeme za všetku pomoc a podporu, ktorá sa nám dostáva od pani starostky Čahojovej, ako aj od všetkých poslancov. Len s takýmto zázemím totiž môže Dlháčik fungovať a napredovať.

Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta Bratislavy za:

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu v projekte Ihrisko pre štuplíkov. Vďaka nemu máme oplotené ihrisko a dve pekné hojdačky.

Ďakujeme fondu Telecom, za podporu projektu Hapčí, vďaka ktorému sme získali germicídne žiariče. Poskytujeme tak zdravšie prostredie pre tých, na ktorých nám najviac záleží - DEŤOM. 

Ďakujeme firme Henkel za:

Ďakujeme sponzorom Dlháčikovského rodinného behu 2019. 

S veľkou radosťou a vďačnosťou oznamujeme, že sme od firmy expodom.sk obdržali veľkorysý dar v

podobe rozkladacieho nožnicového stanu. Tento nádherný prídavok nám umožní byť ešte bližšie k

rodinám s deťmi a lepšie prezentovať naše rodinné centrum.

Firma expodom.sk, známa svojou kvalitou a profesionalitou v oblasti rýchlo rozkladacích stanov,

preukázala svoju podporu našej komunite darovaním tohto praktického a estetického stánku a s jeho

pomocou budeme schopní organizovať rôzne aktivity a podujatia.

Dar nie je len materiálnym príspevkom, ale aj symbolom solidarity a podpory pre našu komunitu

rodín. Vďaka tomuto stanu budeme schopní ešte lepšie prezentovať našu prácu a nadväzovať nové

vzťahy v našom rozrastajúcom sa rodinnom centre.

Chceli by sme vyjadriť našu úprimnú vďačnosť za ich štedrý dar a za to, že nám pomáhajú budovať

silnejšiu komunitu, kde sa rodiny s deťmi cítia ako doma. Spolu tvoríme príbeh spolupatričnosti a

lásky k našim malým návštevníkom.

Ešte raz, ďakujeme za ich podporu a za to, že nám pomáhajú napĺňať našu misiu bližšie k srdcu rodín.

Rodinné centrum Dlháčik tento rok otvoril svoje brány až v septembri 2022

(prerušenie nájmu priestorov z dôvodu umiestnenia jednej triedy MŠ

Kolískova) Ale aj napriek tomu sme v júni zorganizovali Hladanie pokladu.

Túto veľmi obľúbenú akciu navstívilo viac ako 250 návštevníkov.

V septembri sme veľkolepo otvorili naše brány a naozaj bolo vidieť, že sme

na našom sídlisku chýbali. Celý september sme mali vysokú návštevnosť (v

priemere 30 návštevníkov denne). Dlhodielsky rodinný beh sme

zorganizovali spolu s MČ KV a otvorili sme spolu s p. starostkou bežecký

ovál. Lampiónový sprievod mal tiež úspech. Na Mikuláša sme zabalili 200

balíčkov - väšsinu sme rozdali deťom po Dlhých dieloh, ale aj "dolnej"

Karlovej Vsi a to čo zostalo sme darovali, už tradične, deťom do škôlky

Nemocnica Kramáre.

Všetky aktivity, ktoré zabezpečujeme sa už stali takou malou tradíciou na

Dlhých dieloch. Radi budeme aj naďalej poskytovať túto službu pre rodiny

na Dlhých dieloch aj s podporou mestskej časti Karlova Ves.

Ďakujeme Nadácií Orangeza: