Náš tím

Tím RC Dlháčik pozostáva výhradne z dobrovoľníkov – vrátane štatutárnych zástupcov, členov združenia, aj jeho sympatizantov. Všetci svoju prácu robia zadarmo, bez nároku na akýkoľvek honorár. Našou najväčšou odmenou je pre nás radosť detí a rodičov, ktorí prídu do nášho centra a zažijú niečo nové, zaujímavé, tvorivé alebo podnetné. Často sa nám stane, že práve v Dlháčiku detičky urobia svoje prvé kroky, alebo nadviažu prvé priateľstvá – a my si vtedy povieme, že naša snaha naozaj stojí za to!  

O tom, ako sa stať dobrovoľníkom, sa dočítate tu.


Aktívni členovia:

Zuzana Melušová Kutarňová / zuzana.melusova@dlhacik.sk  0949 503 444


"Fandím Dlháčiku, pretože má obrovský potenciál. Vytvára úžasnú komunitu rodín, ktoré si navzájom pomáhajú.Preto neváhajte a pridajte sa k nám...lebo Dlháčik chce rásť." 

Katarína Habláková

Ľudmila Svetláková


"Som mamou Jakubka, ktorý sa od narodenia so spánkom veľmi nekamaráti, a tak mu musím vymýšľať rôzne aktivity aby sa nenudil. Hľadala som pre nás miesto kde by sa zabavil, vybehal, zmenil domáce prostredie, ja si trošku oddýchla, ale zároveň sa cítila aj užitočná. A tak sme našli Dlháčik, ktorý nám všetko toto (okrem veľa iného) ponúkol."

Veronika Belúchová

Zuzana Samuhelová


"Do Dlháčika som prišla prvý krát so 6-týždňovou dcérkou a našla som si novú komunitu kamarátok mamičiek, a tak bolo časom pre mňa úplne prirodzené priložiť aj pomocnú ruku k dielu." 

Mária Bohunská Vasilková 

Panáčik Dlháčik, projektový manažér, scenárista, režisér a členka Dlháčikovského amatérskeho a bábkového divadla


"Dlháčik je pre mňa úžasné miesto s výbornou atmosférou - deti sa tu vybláznia, niečo sa naučia, niečo zažijú, maminky a tatovia si trochu oddýchnu. Som hrdá na to, že môžem byť súčasťou tohto super tímu, ktorý sa o Dlháčik stará :)" 

Monika Paľunová

koordinátorka služieb,  koordinátorka Dlhodielskeho lampiónového sprievodu

"Dlháčik je skvelé centrum v ktorom som stretla výnimočné mamičky s nadšením a chuťou popri výchove svojich detí niečo tvoriť, robiť pre komunitu, podporovať sa navzájom a rozvíjať aj seba. Nedalo sa odolať, stala som sa členkou a bolo to výborne rozhodnutie."

Zuzana Koláriková 

členka revíznej komisie, služby


"Dlháčik je perfektné miesto s pohodovou atmosférou, plné príjemných ľudí. "

Zuzana Pospíchalová

Tančekospievanky, služby

Hana Malíková

služby

Veronika Suváková

inštruktorka Acrokids , organizátorka Dlháčikovského rodinného behu

Daniela Majdánová

inštruktorka BABYfit

Soňa Prozbíková

pomoc na akciách

Mirka Kaminská

služby

koordinátorka Dlháčikovského detského plesu 2023/2024
Magdaléna Blattner 

služby
Sympatizanti - pomoc na akciách:

Bea Husárová 

členka Dlháčikovského amatérskeho a bábkového divadla 

Silvia Kubisová

pomoc na akciách a na vianočných trhoch 


Martina Mazúchová 

správkyňa Dlháčikovskej knižnice 

Laura Hryhoryeuová

koordinátorka divadelných predstavení 

Vladka Košík Sertlová 

organizátorka Karnevalu


Zuzana Holubcová

pomoc na akciách

Júlia Gabajová

pomoc na akciách


Andrea Bubánová

pomoc na akciách


Zuzana Nováková

pomoc na akciách


Ľudmila Hlinová

pomoc na akciách

Petra Raffayová 


pomoc na akciách

Denisa Hoštáková

pomoc na akciách


Dana Skuhrová 

čestná členka, zakladateľkaSilvia SlovákováMichal Sečanský


Janka Dibdiaková