Dlhodielsky lampiónový sprievod 2023

Lampionový sprievod 2023.

Ďakujeme všetkým, ktorý sa zapojili a vytvorili úžasnú atmosféru Svätomartinskej noci.