English Big

Nový kurz zatiaľ nespustený

Vstupné: 6€ za jednu lekciu vrátane vstupu do herne pred a po lekcii.Kurz anglického jazyka pre deti od cca 3 do 6 rokov.

Počas celého roku nás budú sprevádzať zvieratká v ôsmich jednoduchých príbehoch. V jednom 5 hodinovom kurze si prejdeme jeden príbeh. Prostredníctvom veselých hier a zhudobnených príbehov si detičky budú osvojovať nielen slovnú zásobu, ale aj celé frázy a vety, ktoré potom dokážu používať aj v inom kontexte.

Keďže v tomto veku javia deti veľký záujem o písmená, je to veľmi vhodné obdobie na to, aby sme ich začali oboznamovať s fonémami (zvuky anglického jazyka), veľmi jednoduchým a hravým spôsobom (nejde tu o učenie písania). V neskoršom veku im to veľmi uľahčí čítanie a písanie v angličtine. Preto sa krátku časť hodiny budeme venovať aj Jolly phonics. Detičky sa na to vždy tešia, pretože ku každej fonéme prislúcha nejaký znak (gesto) s veselou piesňou.

Keďže pri výučbe cudzieho jazyka je veľmi dôležitý každodenný kontakt s jazykom, je k dispozícii CD so zhudobnenými príbehmi a lektorkou vytvorený pracovný zošit, v ktorom sú cvičenia na osvojenie slovnej zásoby a všetkých osem príbehov vo forme obrázkového čítania. V priebehu kurzu budú taktiež otvorené hodiny pre rodičov.

Lektorka Mária Klačková je mamina dvoch detí, vyštudovaná učiteľka 1. stupňa ZŠ so špecializáciou anglický jazyk. Pôsobila ako lektorka angličtiny popri zamestnaní vo Vzdelávacom a poradenskom centre a tiež v jazykovej skole Tutor. Počas materskej dovolenky pôsobila v RC Obláčik v Lamači, kde viedla večerný kurz angličtiny pre dospelých, angličtiny pre mamičky s deťmi do 3 rokov a krúžok pre deti škôlkárskeho veku.

Na jej kurzoch pre deti sa snaží o to, aby mali deti z učenia radosť, pretože cesta k úspešnému vzdelávaniu vedie u tých najmenších práve cez emóciu radosti a dôvery. Preto sa neustále vzdeláva a školí v metódach, ktoré sú overené a deti veľmi bavia (Jolly Phonics a HocusLotus, CLIL).