Cool English Maxi

Prihlasovanie na aktivitu TU

Vstupné:

  • Jednorázovo: 7€/hodina.
  • Celý kurz: 66 € (11 hodín po 45 minút + 1 náhradná hodina).
  • Cena zahŕňa všetky pomôcky vrátane vstupu do herne.

Vo štvrtky o 17:00. Aktuálny kurz začína 23.1.2020 s lektorkou Lenkou Rybánskou.


Kurz anglického jazyka pre deti od cca 2 do 6 rokov. Detičky sa s angličtinou oboznamujú formou hry. Tancujeme, spievame, hráme sa , cvičíme a kreslením si zdokonalíme aj jemnú motoriku.

Tešíme sa na každého malého angličtinára :)


V prípade obsahových otázok kurzu kontaktujte priamo lektorku Lenku na: info.coolenglish@gmail.com