Fit BABY

Momentálne nespustené kvôli nízkej účasti.

Ak máte záujem o kurz, kontaktujte priamo lektorku Veroniku na veronika.suvakova@gmail.com.

Cena kurzu za 5 + 1 náhradnú lekciu je 25 €* (vrátane vstupu do herne po hodine). Lekcia trvá 35 minút pre mladšie deti a 45 minút pre staršie deti.

*V prípade zrušenia kurzu počas jeho trvania kvôli zatvoreniu Dlháčika vám samozrejme vrátime peniaze späť.

V utorky o 9:30 a 10:15 (2 skupinky podľa veku) s Veronikou S.


Kurz je vhodný pre deti od 1 roka do 3 rokov.

Cvičenie je zamerané na podporu spontánneho pohybu detí. Sú to zábavné pohybové aktivity s modernými didaktickými pomôckami (na stimuláciu nožičiek, fitlopty, žinienky), ktoré deti všestranne rozvíjajú a podporujú ich psychomotorický vývin. Všetko za doprovodu básničiek a pesničiek.

Keďže je to v kolektíve 5 - 7 detí a mamičiek, podporuje aj psychosociálne zručnosti. Deti zažívajú prvú socializáciu a vzájomne sa podporujú v aktivitách.

Veronika je mama dvoch detí Kamilky (5r) a Damiána (7r), s ktorými vedie aj kurzy AcroKids. Je dlhoročná členka RC Dlháčik a v minulosti viedla kurz Baby ball - cvičenie s deťmi na fitloptách.

Lektorka Veronika Suváková