Fit BABY

Nový kurz zatiaľ neotvárame

Vstupné: 25€* (5+1 náhradná lekcia). V cene je zahrnutý aj vstup do herne.

*V prípade zrušenia kurzu počas jeho trvania kvôli zatvoreniu Dlháčika vám samozrejme vrátime peniaze späť.Kurz je vhodný pre deti od 1 roka do 3 rokov.

Cvičenie je zamerané na podporu spontánneho pohybu detí. Sú to zábavné pohybové aktivity s modernými didaktickými pomôckami (na stimuláciu nožičiek, fitlopty, žinienky), ktoré deti všestranne rozvíjajú a podporujú ich psychomotorický vývin. Všetko za doprovodu básničiek a pesničiek.

Keďže je to v kolektíve 5 - 7 detí a mamičiek, podporuje aj psychosociálne zručnosti. Deti zažívajú prvú socializáciu a vzájomne sa podporujú v aktivitách.

Veronika je mama dvoch detí Kamilky (5r) a Damiána (7r), s ktorými vedie aj kurzy AcroKids. Je dlhoročná členka RC Dlháčik a v minulosti viedla kurz Baby ball - cvičenie s deťmi na fitloptách.

Lektorka Veronika Suváková