Fit BABY

Prihlasovanie TU. Nový kurz začne 2.3.

Cena kurzu za 5 + 1 náhradnú lekciu je 25 € (vrátane vstupu do herne po hodine). Lekcia trvá 35 minút pre mladšie deti a 45 minút pre staršie deti.

V pondelky o 9:30 a 10:15 (2 skupinky podľa veku) s Ivkou


Kurz je vhodný pre deti od 1 roka do 3 rokov.

Cvičenie je zamerané na podporu spontánneho pohybu detí. Sú to zábavné pohybové aktivity s modernými didaktickými pomôckami (na stimuláciu nožičiek, fitlopty, žinienky), ktoré deti všestranne rozvíjajú a podporujú ich psychomotorický vývin. Všetko za doprovodu básničiek a pesničiek.

Keďže je to v kolektíve 5 - 7 detí a mamičiek, podporuje aj psychosociálne zručnosti. Deti zažívajú prvú socializáciu a vzájomne sa podporujú v aktivitách.

Ivka je mamina dvoch detí (5r a 1r), certifikovaná inštruktorka power jogy a dlhoročná členka RC Dlháčik. V minulosti viedla kurz Baby ball - cvičenie s deťmi na fitloptách.