Fit BABY

Nový kurz otváramé v septembri 13.9 streda o 9:00

Pridaný kurz na piatok od 22.9 od 9:00 do 10:00.

Vstupné: 30€ (5+1 náhradná lekcia). V cene je zahrnutý aj vstup do herne.

Prihlásenie na kurz TU
Kurz je vhodný pre deti od 1 roka do 3 rokov. 

Cvičenie je zamerané na podporu spontánneho pohybu detí. Sú to zábavné pohybové aktivity s modernými didaktickými pomôckami (na stimuláciu nožičiek, fitlopty, žinienky), ktoré deti všestranne rozvíjajú a podporujú ich psychomotorický vývin. Všetko za doprovodu básničiek a pesničiek.

Keďže je to v kolektíve 5 - 7 detí a mamičiek, podporuje aj psychosociálne zručnosti. Deti zažívajú prvú socializáciu a vzájomne sa podporujú v aktivitách. 

DANIELKA  je mamička,  ktorá sa rada zabáva so svojím synom, hlavne sa vzdeláva v odbore psychomotorický vývin našich detí a motivujme naše detičky k spontánnemu pohybu od malička

Tešíme sa na Vás!