Čistenie zúbkov (prednáška)

Prihlasovanie bude spustené čoskoro

V stredu 4.3. o 17:30

Vstupné: 2€ (vrátane vstupu do herne 1,50€)


Ešte v nedávnej minulosti sa zdravému mliečnemu chrupu nevenovala obzvlášť veľká pozornosť. Nakoľko mliečne zuby budú neskôr nahradené stálymi nástupcami, starostlivosť o ne sa nepovažovala za dôležitú a zubný kaz sa na zúbkoch často ani nespozoroval, prípadne sa ponechal – „Veď zub aj tak vypadne…“ Tento názor nie je správny. Ako to naozaj je sa dozvieme na prednáške.


Zameriame sa na :

  • mechanizmus vzniku kazu v mliečnom chrupe a z toho vyplývajúce základné princípy obrany proti kazu,
  • hygienu mliečnych zubov (ako a čím to naozaj prakticky očistiť, keď mám doma malého vrtiaceho červíka),
  • vplyv výživy na mliečne zuby (nie, babičky skrátka nebudú kupovať toho Jupíka),
  • vplyv zlozvykov na rozvoj tvárového skeletu.

Prednášať bude pani zubárka MDDr. Veronika Bačová Macáková.

Prednášateľka je predovšetkým mama, a preto v závere trpezlivo a ľudsky preberie s maminkami akékoľvek otázky, ktoré k danej téme aj k iným témam týkajúcim sa zubného lekárstva majú.