Program‎ > ‎

Folklórik

Nový kurz začína 11.1.2018 a potrvá do 22.3.2018.
Folklórik je hudobno-pohybový krúžok na ľudovú nôtu pre deti.

Folklórik pre Krpčekárov

detičky od 1,5 do 3 rokov v sprievode rodiča

na tému “Zvieratkovské krepčenie“

Zakrepčíme si spolu 10 štvrtkov od 11.1.2018 v časoch o 9.00 a 10.00 hod.
(detičky sú do skupín zaraďované od najstarších po najmladšie)

Počas jednotlivých hodín si na Folklóriku predstavujeme slovenské ľudové piesne, hry a riekanky, pri ktorých sa detičky učia jednoduché choreografie. Atmosféru pomáhajú dotvárať jednoduché hudobné nástroje, ľudové predmety či hračky.

Detičky takto majú možnosť rozvíjať svoj vzťah k slovenskej ľudovej kultúre a jej tradíciám, hudobné a rytmické cítenie, pohybové zručnosti, jemnú i hrubú motoriku, koordináciu pohybov, rozumové a rečové schopnosti či sociálne zručnosti.

Výber hier a piesní je tematicky ladený a zakomponovaný do príbehu, aby si detičky ľahšie zapamätali kontinuitu piesní.

O tanečníčkach:

Zuzina Hajková, mamina dvoch urastených šuhajkov Vinciho a Cyrka, vyštudovaná liečebná pedagogička a folkloristka telom i dušou tancujúca od raného detstva v DFS Lúčka, FS Ekonóm a momentálne v zoskupení Všetečníci.

Mirka je trojnásobná mamina. Je bývalou spevuľou tanečnej zložky umeleckého súboru Lúčnica, absolventkou Liečebnej pedagogiky. Už štvrtým rokom sa venuje krepčeniu s detičkami na ľudovú nôtu.

kontakt: kurzfolklorik@gmail.com, 0902 180 281 (Mirka Vícenová, koordinátorka kurzu a tanečníčka)

          Comments