Sociálne poradenstvo

Dlháčik ponúka poradenstvo v sociálnej oblasti

MAMA RAĎ

... MOJE DIEŤA V ŠKÔLKE/ŠKOLE ...

  • je príliš tiché alebo plačlivé
  • nedokáže sa dlhšie sústrediť
  • nespolupracuje
  • odmieta jesť
  • veľmi sa bojí
  • zajakáva sa
  • je agresívne
  • pomočuje sa
DOSTALO NÁLEPKU „PROBLÉMOVÉ“...

Ponúkame možnosť individuálneho poradenstva so sociálnou pedagogičkou. Termín si môžete dohodnúť na

Rada Vám poradí MonikaComments