Podporili nás


Našim hlavným sponzorom je Mestská časť Karlova Ves. Ďakujeme za všetku pomoc a podporu, ktorá sa nám dostáva od pani starostky Čahojovej, ako aj od všetkých poslancov. Len s takýmto zázemím totiž môže Dlháčik fungovať a napredovať.

Ďakujeme aj za podporu v projekte "Ihrisko pre štuplíkov".
Vďaka mestskej časti máme za symbolické nájomné 1 euro veľké priestory pre naše aktivity.

Ďakujeme aj za podporu v projekte RC Dlháčik pre komunitný život v Karlovej Vsi 2018. Od mestskej časti sme získali celoročnú dotáciu na réžiu a aktivity vo výške 2000 eur ( Dotácia 172/2018)Za finančnú podporu 740 eur na projekt: "Montessori Corner for Kids and Mums 2" na doplnenie Montessori hračiek a pomôcok do úspešného Montessori kútika ďakujeme firme HENKEL (2016).
 Za finančnú podporu 1000 eur na projekt: "Montessori Corner for Kids and Mums" a zriadenie Montessori kútika ďakujeme firme HENKEL.
Peter Labodi - BODYTEP
Hanulova 7, 841 01 Bratislava
Tepovanie, upratovanie, umývanie okien, prenájom tepovačov.
Kontakt: 0905 469 082, 02/6428 5872
bodytep@bodytep.sk
www.bodytep.sk

Ing. Viliam Kitta

JUDr. Pavol Blaško


Zachovajte si všetky Vaše zážitky vo forme videa.
Pomôžu Vám s tým na 123video.sk.


Dlháčikov rodinný beh 2017 sponzorujú títo partneri.
Ď A K U J E M E.

Ďakujeme fondu Telecom, za podporu projektu HAPĆÍ, vďaka ktorému sme získali germicídne žiariče. Poskytujeme tak zdravšie prostredie pre tých, na ktorých nám najviac záleží - DEŤOM. 
Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu v projekte "Ihrisko pre štuplíkov". Vďaka nemu máme oplotené ihrisko a dve pekné hojdačky.

Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta Bratislavy za finančnú podporu 400 eur v rámci nášho projektu Capky-labky v roku 2017. Len vďaka tomu sme mohli nakúpiť špecializované pomôcky na cvičenie pre deti s plochými nôžkami.


Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy za finančnú podporu 500 eur na projekt "Svet plný zmyslu". Vďaka tejto pomoci sme mohli nakúpiť materiál na Tvorivé dielne, Naturkovo a Malého vedca a užívať si tak s detičkami objavovanie sveta okolo nás. (2016)

Za finančnú podporu 800 eur na projekt: "Zašportuj si s Dlháčikom", ako aj za podporu
športových aktivít v Dlháčiku,
ďakujeme Magistrátu hlavného
mesta SR Bratislavy. (2014)


SUSHI SERVICE
Ľ. Fullu 62
http://www.sushiservice.eu/SADREX - JÁN  KRASLAN
http://www.sadrex.sk/"Ďakujeme Nadácii Pontis, ktorá nám v rámci projektu Naše Mesto poslala úžasne akčných dobrovoľníkov z firmy Johnson Controls a Dell. Vďaka nim je náš Dlháčik krásne vyupratovaný, hračky vydezinfikované a máme 2 novo namaľované logá. Ďakujeme! :)"


 


Marián Bobula - BOMA

DELL GFS CER team     - 
ďakujeme za "šikovné ruky", ktoré v našom centre odviedli riadny kus práce

Dell EMEA CSMB Services Bratislava

Comments