Dobrovoľník

Milý dobrovoľník, 

tu nájdeš informácie o tom, ako nám môžeš pomôcť, na koho sa obrátiť, koho asi hľadáme a čo ponúkame.

Kontaktná osoba pre teba: Petra Raffayová
volunteer@dlhacik.sk
0949 715 501VOĽNÉ POZÍCIE:
POMOC S AKTIVITOU MALÝ VEDEC -
aktuálne
1 dobrovoľník

Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by mal chuť nám pomáhať s aktivitou Malý vedec. Jedná sa o kurz pre deti od 3 do 6 rokov, kde pomocou jednoduchých pokusov zisťujú ako funguje svet. Detičky sú z tejto aktivity nadšené - skúšajú si napríklad akú silu má vzduch, keď vypúšťajú balóny na šnúrke, alebo ako sa rozkladajú farby v akváriu, či ako sa stavajú domy zo špagiet a cukríkov marshmallow :) 

Čo táto dobrovoľnícka príležitosť obnáša: prípravu pokusov (nejaké máme vymyslené, ale privítame akúkoľvek iniciatívu :), robenie pokusov s detičkami (maximálny počet 10 detí) a ich vysvetlenie, na záver upratanie. Detičky sú vždy v prítomnosti rodiča, ktorí tiež radi pri pokusoch pomáhajú :) 

Malý vedec sa organizuje každý štvrtok v našich priestoroch od 17:00 do 18:00. Treba však prísť trochu skôr a nachystať všetko potrebné. 

Ak máte záujem, napíšte nám, môžeme sa stretnúť a porozprávať o tom - nevadí, ak nemôžete prísť každý štvrtok... TVORBA NOVÉHO WEBU -
02.10.2016 - 31.12.2016
2 dobrovoľníci

Hľadáme dobrovoľníka - pomocníka, ktorý by nám doslova prekopal a vylepšil náš zastaralý web :) Máme predstavu, čo by sme chceli, ale radi si necháme aj poradiť. 

Dobrovoľníkovi za odmenu ponúkame možnosť navštevovať s rodinou, alebo blízkymi naše centrum zadarmo.
Tešíme sa na Vašu pomoc - náš web to už strašne potrebuje!OTVÁRANIE HERNE - STÁLE AKTUÁLNE 
2 dobrovoľníci

Hľadáme dobrovoľníka, ktorý by mal chuť pravidelne do nášho rodinného centra chodiť a otvárať herňu pre deti a rodičov. Naša herňa je otvorená každý deň od 9:00 do 11:30 a potom popoludní od 16:00 do 18:00. Konkrétne táto aktivita obnáša: otváranie dverí detičkám a rodičom, vyberanie vstupného, upratanie hračiek, zavretie priestorov a zapísanie financií na záver. Nejedná sa o stráženie detičiek, každé dieťa je v centre v prítomnosti rodiča. Jedná sa o dlhodobú (a nie jednorázovú) dobrovoľnícku príležitosť. Budeme veľmi vďační za každú pomoc, aj raz do týždňa iba doobeda, alebo iba poobede. Veľmi nám to pomôže, pretože sme maminy s malými deťmi a nie vždy to dokážeme pokryť sami :) Dobrovoľníkovi ponúkame za odmenu možnosť navštevovať naše centrum zadarmo (alebo môže toto umožniť niekomu blízkemu :) Tešíme sa na každú pomocnú ruku! Tím Dlháčika


KÓDEX DOBROVOĽNÍKA, JEHO PRÁVA A POVINNOSTI

KÓDEX DOBROVOĽNÍKA
Dobrovoľníkom je každý, kto zo svojej dobrej vôle, vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu vykonáva činnosť v prospech iných ľudí.
Dobrovoľníkom sa môže stať v podstate ktokoľvek, pretože každý z nás dokáže niečo, čo môže ponúknuť druhým.

Dôvodov, prečo sa ľudia stávajú dobrovoľníkmi, je veľké množstvo. Dobrovoľná činnosť im môže priniesť pocit užitočnosti, nové skúsenosti, kontakty, nové zručnosti a mnoho ďalšieho.

V každom prípade je dôležité, aby činnosť dobrovoľníka prebiehala pod záštitou organizácie, ktorá poskytne dobrovoľníkovi potrebné zázemie.
Od 22.11.2011 platí zákon č. 406/2011 Z. Z. o dobrovoľníctve. Ten upravuje iba podmienky pre štátom podporované dobrovoľníctvo, nie podmienky dobrovolnej činnosti všeobecne. Z toho vyplýva, že neexistuje povinnosť dobrovoľníkov či organizácií naplňovať podmienky tohto zákona, pokiaľ nestoja o podporu štátu v tejto oblasti.
 
POKIAĽ SA ROZHODNETE STAŤ SA DOBROVOĽNÍKOM, SKÚSTE SI ODPOVEDAŤ NA NASLEDUJÚCE OTÁZKY:
Prečo sa chcem stať dobrovoľníkom a čo od tejto činnosti očakávam?
Koľko času môžem dobrovoľnej činnosti venovať?
Chcem sa zúčastňovať dlhodobých, krátkodobých alebo jednorázových činností?
Mám nejaké špeciálne zručnosti, schopnosti alebo skúsenosti, ktoré by som pri svojej dobrovoľnej pomoci mohol/a využiť?
Aká oblasť dobrovoľníckej činnosti ma zaujíma (napríklad práca s deťmi, seniormi, manuálna práca, administratívna výpomoc atď.).
Odpovede na tieto otázky by Vám mali uľahčiť rozhodovanie, kde a komu chcete ako dobrovoľník pomôcť.
 
PRÁVA DOBROVOĽNÍKA A MOŽNÁ PONUKA ORGANIZÁCIE, KTOREJ BUDE POMÁHAŤ
Právo dostať úplne informácie o poslaní a činnosti organizácie, v ktorej chce dobrovoľník pomôcť.
Právo dostať úplne informácie o činnosti, ktorú by mal dobrovoľník vykonávať, vrátane jej obsahovej a časovej náplne.
Právo na činnosť, ktorá bude napĺňať očakávania dobrovoľníka.
Kontakt a spolupráca s koordinátorom dobrovoľníkov alebo inou osobou, ktorá je poverená kontaktom s dobrovoľníkmi v danej organizácii.
Kontakt a spolupráca s osobou, ktorá dobrovoľníkovi činnost zadáva a späť ju od nej prijíma.
Právo na zaškolenie, výcvik, tréning.
Právo na supervíziu (stretnutia, kedy dobrovoľník môže zdieľať svoje pocity, skúsenosti, problémy a úspechy) - individuálne či v skupine spoločne s inými dobrovoľníkmi pôsobiacimi v organizácii.
Právo povedať „nie“, pokiaľ činnosť nebude vyhovovať záujmom a schopnostiam dobrovoľníka.
Právo vedieť, či vykonaná činnosť bola efektívna – možnosť zúčastňovať sa hodnotiaceho procesu.
Právo byť za dobre vykonanú činnosť morálne ohodnotený.
Právo byť pre výkon dobrovoľnej činnosti poistený pre prípad zodpovednosti za škody. 
V prípade neuspokojivej spolupráce právo spätne kontaktovať dobrovoľnícke centrum so žiadosťou o ponuku ďalších dobrovolných aktivít.
 
POVINNOSTI DOBROVOĽNÍKA
splniť úlohy, ku ktorým sa zaviazal,
byť spoľahlivý,
nezneužívať prejavenú dôveru,
požiadať o pomoc, ktorú pri svojej činnosti potrebuje,
poznať a vziať na vedomie svoje limity (časové, zdravotné atď.),
byť „tímovým hráčom“,
stotožňovať sa s poslaním organizácie, pre ktorú činnosť vykonáva a podľa toho ju navonok prezentovať.

Comments