Hapčí

Ide o názov projektu, ktorý bol podporený vďaka nadačnému fondu Telekom pri nadácii Pontis.Podarilo sa nám získať germicídne žiariče PROLUX G ®
, ktoré zabezpečia dezinfekciu ovzdušia, a fungujú na princípe ultrafialového žiarenia. Sú  overené klinickými skúškami, zaregistrované a schválené na ŠÚKL. Ich použitie a účinnosť sú overené dlhoročnými skúsenosťami priamo z praxe. Pri ich správnom použití nemôže dôjsť k žiadnemu nežiaducemu ožiareniu.
Žiarenie spôsobuje hynutie mikroorganizmov a to tak, že dôjde k narušeniu ich DNA a teda k ich deštrukcii. Práve vzhľadom na to, že toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu, vytvára zdravé prostredie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami.

Sme radi že môžeme prevádzkovať našu Dlháčikovskú herňu v zdravšom a čistejšom prostredí. 

Comments